Omsorg för människor och miljö

Omtanken för människor och naturen är centrala i allt vi gör, en del av Bebo Objects DNA från start. Vi försöker alltid tänka klokt och se vår verksamhet i ett större perspektiv. Bebo Objects har en liten organisation och ingen egen produktion. Detta innebär att vår påverkan inom hållbarhet till största del sker genom bolagets kravställning på och val av leverantörer.

”Att starta ett varumärke idag ger oss alla möjligheter att vara en del av lösning, inte en del av problemet.”

Vi visar omsorg, framförallt genom:

 • tidlös formgivning som tål ögats och tidens slitage.
 • möjligheten att förnya möbler med nya textilier och reservdelar.
 • att vara noggranna i våra val av samarbetspartners och leverantörer.
 • att välja kvalitetsmaterial och FSC-märkta träslag.
 • att utesluta material som teak, konstrotting, slaktavfall och icke certifierade plaster.
 • att erbjuda stimulerande arbeten och säkerställa en god arbetsmiljö.
 • att alltid ha hållbarhetsarbetet högt på agendan.

Det är ‘work in progress’

Inom miljöområdet har vi alltid ögon och öron öppna för nya sätt att minimera vår påverkan. I enlighet med Agenda 2030 och FN:s globala mål har vi följande övergripande mål för bolaget:

 1. Endast använda förnybar energi år 2030.
 2. Förebygga och reducera föroreningar och användningen av skadliga ämnen.
 3. Effektivt utnyttjande av energi och råvaror samt minimera avfall och restprodukter.
 4. Undvika material och metoder som kan medföra miljö- och hälsorisker i de fall där alternativ är tillgängliga.
 5. Säkerställa att miljö- och hållbarhet är en del av alla affärsbeslut.