New Order Arkitektur

New Order Arkitektur

New Order arbetar huvudsakligen med publika projekt,  gränsöverskridande i mötet mellan arkitektur, design, konst och samhälle. Oavsett projektens skala -  från stadsrum till interiörer och produktformgivning - utmärker sig New Order i sin omsorg om och förståelse för såväl helhet som detalj, såväl tidigt koncept som byggd verklighet.